Skip to main content

Training, Development & Talent

Training & Opleiding

We streven naar een goede mix tussen groepsopleidingen en individuele initiatieven, én naar een mix tussen opleidingen die gericht zijn op de verdere verwerving van (technische) vakkennis en het versterken van communicatie- en managementvaardigheden. Voor een aantal groepen van medewerkers zijn specifieke op de job gerichte groepsopleidingen georganiseerd, telkens volgens de opleidingsmethode die het beste aansluit bij de behoefte van de werknemer en de globale doelstellingen van het leerproces.

We hechten groot belang aan een vlotte integratie van de nieuwe medewerkers, omdat we geloven dat een goede opstart van nieuwe medewerkers de basis vormt voor toekomstig vertrouwen en resultaatgericht werken. Elke nieuwe medewerker kan dan ook rekenen op concrete begeleiding door de leidinggevende en collega’s én wordt wegwijs gemaakt in de organisatie door een peter/meter, die zeker in de eerste maanden van tewerkstelling beschikbaar is.

We hebben geïnvesteerd in het versterken van onze medewerkers op het vlak van leiding geven en persoonlijk leiderschap. Sterk (persoonlijk) leiderschap vormt op die manier mee de basis van een sterke en groeiende organisatie Van de Velde.

Talent

Van de Velde heeft heel wat talent in huis. Ook hieraan besteden we de nodige aandacht. We vertrekken van het idee dat iedereen talent heeft en dat het de verantwoordelijkheid is van de leidinggevenden om een omgeving te creëren waarin de talenten van iedereen optimaal worden ingezet en verder kunnen groeien. Het is daarnaast de verantwoordelijkheid van elke medewerker om zijn/haar talenten positief en constructief te gebruiken en aan te geven welke talenten men graag zou ontplooien in de toekomst.

We streven zo veel mogelijk naar interne promotie en altijd naar het toekennen van de juiste projecten aan de juiste persoon. Op die manier willen we ten volle de talenten van de medewerkers benutten en actief werken aan retentie door gericht uitdagingen te bieden aan de medewerkers.

Reeds heel wat medewerkers hebben via interne promotie of verschuiving naar een andere afdeling een loopbaanstap gezet.

Coaching

Om de persoonlijke begeleiding van elke medewerker te versterken hebben we de formele, jaarlijks verplichte gesprekken vervangen door permanente dialoog en feedback. De focus ligt op dagelijkse coaching waarbij de manager niet controleert, maar de medewerker valoriseert, constructieve feedback geeft, de juiste context creëert en de juiste richting aanwijst. De manager zorgt voor frequente werksessies en informele check-ins, maar ook de medewerkers moedigen we aan om zelf feedback te vragen en te geven.