Skip to main content

Natuurlijke hulpbronnen

 

In ons hele bedrijf gaan we zo verantwoord mogelijk om met natuurlijke hulpbronnen. We hebben ons energie- en waterverbruik al aanzienlijk kunnen inperken, dankzij isolatie van gebouwen, installaties voor zonne-energie en oplossingen op het gebied van airconditioning en verwarming, geluidsreductie en verlichting. Door ook de bewustwording onder onze medewerkers te vergroten, kunnen we ongetwijfeld nog meer vooruitgang boeken. Verder zijn we ons eveneens bewust van de CO2-voetafdruk van ons bedrijf en zoeken we naar alternatieve transportoplossingen om onze uitstoot te verminderen.

Van de Velde NV