Skip to main content

Groei als kern van onze organisatie

GROEI staat voor Gedrevenheid, Respect, Ondernemerschap, Efficiëntie en Internationaal. We bouwen samen met onze medewerkers aan een omgeving waar deze waarden samen floreren.

Van de Velde groeit elk jaar, en onze mensen groeien mee met het bedrijf. We zijn ervan overtuigd dat de positieve evolutie van onze organisatie kan worden toegeschreven aan de gedrevenheid van onze medewerkers, die samen met Van de Velde groeien.

Ook onze personeelsaanpak is gebaseerd op deze filosofie.
We willen mensen sterker maken en inzetten volgens hun talenten en streven naar interne mobiliteit tussen verschillende jobs en afdelingen, ook grensoverschrijdend. We besteden aandacht aan de integratie van nieuwe medewerkers in ons introductieprogramma en bieden ruime ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden, van interne en externe groepsopleidingen tot training en coaching op individueel vlak.

Duurzame ontwikkeling wordt hoog in het vaandel gedragen. We onderschrijven het sociaal label SA8000, wereldwijd één van de leidende standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De sleutel tot duurzame groei ligt ook bij het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers. We besteden aandacht aan het aanmoedigen van respect en collegialiteit, teamwerk en persoonlijke voldoening en streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam.

In 2013 werd GROEI verder geïntroduceerd in de organisatie. Zowel via het uitbreiden van de groeigesprekken (zie verder) als via het jaarlijks organiseren van groeisessies. Tijdens deze groeisessie gaan beide CEO's in rechtstreekse dialoog met alle medewerkers van ons bedrijf en worden er samen acties vastgelegd om groei verder te verankeren in onze organisatie.