Skip to main content

Gezondheid, Veiligheid & Flexibiliteit

~~In 2016 waren er in België vijf arbeidsongevallen op de werkvloer, naast 3 ongevallen op de weg van en naar het werk. Hoewel het meestal zeer lichte ongevallen betreft, worden deze incidenten en ook de bijna-ongevallen grondig geanalyseerd door de preventieadviseur en resulteerden ze waar nodig in aanpassingen van ons preventiebeleid, in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, enz.), en in training van de medewerkers.

Verder wordt er dagelijks aandacht besteed aan veiligheid. De preventieadviseur organiseert iedere week 'veiligheidsgesprekken' met medewerkers. In deze gesprekken worden eventuele (bijna-)ongevallen met de medewerkers besproken en worden de veiligheidsrisico’s die specifiek voor hun job gelden, opgefrist.

Brandveiligheid en EHBO

Er wordt jaarlijks in elke vestiging een evacuatieoefening georganiseerd. Deze oefeningen zijn, naast een test om te controleren of alle procedures goed werken, een opfrissing van de veiligheidsinstructies voor alle medewerkers.

De verantwoordelijken voor de veiligheid en de medewerkers verantwoordelijk voor EHBO volgen op regelmatige tijdstippen bijscholingen en opleidingen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden.

Arbeidsongevallen

In 2016 waren er in België vijf arbeidsongevallen op de werkvloer, naast 3 ongevallen op de weg van en naar het werk. Hoewel het meestal zeer lichte ongevallen betreft, worden deze incidenten en ook de bijna-ongevallen grondig geanalyseerd door de preventieadviseur en resulteerden ze waar nodig in aanpassingen van ons preventiebeleid, in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals veiligheidsschoenen, gehoorbescherming) en in training van de medewerkers.

Verder wordt er dagelijks aandacht besteed aan veiligheid. De preventieadviseur organiseert iedere week 'veiligheidsgesprekken' met medewerkers. In deze gesprekken worden eventuele (bijna-)ongevallen met de medewerkers besproken en worden de veiligheidsrisico's die specifiek voor hun job gelden, opgefrist.

Omdat 25% van de arbeidsongevallen op de weg plaatsvinden, investeren we in verkeersveiligheid met gratis fietsherstellingen en slipcursussen voor de sales teams die veel op de baan zijn. Er zijn ook gratis fietsen ter beschikking voor collega's die met de trein komen werken. Zo kunnen ze zich comfortabel en snel van het station naar het werk en terug verplaatsen.

Gezonde geest in een gezond lichaam

Een goede werkhouding, die niet belastend is voor het lichaam blijft onze prioriteit. Na onderzoek door de ergonoom van de externe medische dienst, hebben we de stoelen in het stikatelier vernieuwd en de werktafels en -organisatie in het nazicht aangepast.

We bieden onze werknemers de mogelijkheid om samen met de collega’s hun conditie aan te scherpen via een aantal sportieve initiatieven, zoals de wekelijkse 'Start-to-run'-sessies.

Start 2 run

Gemotiveerd werken

We zetten in op preventie van ziekteverzuim. De werkgroep Vitaliteit, met preventieadviseurs, P&O-medewerkers en leden van het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk), bepaalt de krijtlijnen van het beleid en waakt over de toepassing. De focus ligt op het voorkomen van frequente en langdurige afwezigheden. Minstens twee keer per jaar neemt P&O de verzuimcijfers met elke manager door en worden op basis daarvan actieplannen uitgevoerd. Als een medewerker na lange afwezigheid het werk hervat, leggen we in overleg met de medewerker, manager, externe medische dienst en eventueel de behandelende arts, een re-integratieplan op maat vast. Ook inzake ergonomie en werkbaar werk lopen projecten binnen verschillende afdelingen.

Flexibel werken

In een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid, met een focus op coaching en niet op controle, past geen prikklok. Dus hebben we die afgeschaft voor de bedienden. In de productieafdelingen blijft de tikklok bestaan, maar kunnen de medewerkers flexibeler omspringen met hun werkuren, wanneer de aard van het werk het toelaat.

Binnen onze resultaatgedreven context willen we medewerkers flexibiliteit bieden waar dat kan. Rekening houdend met bepaalde spelregels en richtlijnen, kunnen ze ook aan thuiswerken doen.